RISTIĆ

Ristića ima mnogo i nisu srodni, jer njihovo prezime potiče od patronimika (imena rodonačelnika) Rista/Riste, ličnog imena koje se javlja u mnogim krajevima. I samo letimičan pregled literature kazuje da je ovo prezime u južnijim krajevima bivše Jugoslavije, pa i Balkana, učestalije nego mnoga druga.

Tako je jer se ime Rista najviše sreće u Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, kao i južnoj Srbiji, u Vranju i okolnim mestima. To znači da su Ristići, makar i raznorodni, da je poreklom upravo iz ovih oblasti u kojima se sreću, možda i istog korena, Ristovići, Ristevci/Ristovci, Ristovski/Ristevski, Ristevi. Neki su možda nastali od hipokoristika Ristan, Ristanović i sličnih.

Ne možemo, međutim, da potvrdimo da su Ristići naših čitalaca odvajkada tu gde jesu, da se nikada i nikuda nisu raseljavali.

B E S P L A T N O

Istražite svoje poreklo

 

Poštovani posetioci sajta,

 

Ako želite da saznate odakle i otkad potiču koreni vaše porodice i kako je nastalo vaše prezime, “Vesti“ će vam to omogućiti - dovoljno je samo da pišete na našu e-mail adresu - redakcija@vesti-online.com

 

Osim osnovnih podataka o sebi - ime, prezime i adresa, potrebno je da navedete što više vama poznatih činjenica o svojoj porodici i zavičaju: OBAVEZNO odakle potiču vaši preci i koja vam je krsna slava, a zatim, ako je moguće, i u kojim krajevima su živeli i žive delovi vaše šire familije, da li su menjali prezime i kada. Možete tražiti podatke samo o jednom prezimenu - vašem sadašnjem ili, za žene, devojačkom.

 

Obilje podataka vam garantuje i sadržajnu priču o vašim korenima. Odgovore će vam davati naši saradnici etnolozi mr Radomir D. Rakić i Vera Stanisavljević-Rakić.

 

Molimo Vas da imate strpljenja, jer našim saradnicima treba vremena da istraže vaše poreklo. Podaci do kojih oni dođu biće odmah postavljeni na odgovarajuće stranice na portalu.


Prema šematizmima za pravoslavne porodice u Bosni, Ristića ima sa gotovo svim slavama koje postoje kod Srba, što takođe potvrđuje njihovo različito poreklo.
 

Samo u jednoj parohiji, Brusnici, u protoprezviterijatu Maglaj, javljaju se Ristići sa slavom Mala Gospojina, koja i nije tako česta kod nas. Ali je česta kod Cincara u Bosni.

Među znamenitim cincarskim porodicama početkom 19. veka spominje se porodica glavnog trgovca u Bijeloj Alekse Ristića, poreklom iz Obudovca. Oni su se kasnije iselili prema Gračanici, Doboju i Maglaju. A sve su se doselili od Moskopolja, preko Bitolja i Prizrena u Bosnu, u drugoj polovini 18. veka. (U Beogradu žive Hadži-Ristići upravo tog porekla).

Posle propasti Bijele i Zovika kao velikih cincarskih trgovinskih i zanatskih centara u Bosni, oni su se ili vratili poljoprivredi ili raselili po drugim, većim mestima.

2019 © - Vesti online