Sreda 07.04.2010.
00:47

VUJIČIĆ

 


Još je jedan Vujičić, naš stari korespondent, molio za dopunski odgovor, pa ćemo utoliko pre pokušati da damo udovoljimo molbama, bazirajući se isključivo na činjenice prethodnih naučnih i stručnih istraživanja.
 

U "Plemenskom rječniku ličko-krbavske županije" R. Grujića, iz 1915. godine, zabeležena su prezimena Vuičić i Vujčić. Za Vuičiće se kaže da su nastanjeni u Brlogu i Poljicama, kod Otočca, a za Vujčiće da su bili najbrojniji u Vranovači i Gradini kod Korenice, ali da ih takođe ima u nizu mesta u njenoj okolini - Brlogu, Jasikovcu, Oravcu, Prijeboju, Rijeci, Rudanovcu, Šeganovcu i Vrelu.
 

U "Karlovačkom vladičanstvu", M. Radeka navodi Vujičiće kao pravoslavne Srbe sa slavama Jovanjdan, Đurđevdan, Krstovdan, Sv. Stevan Dečanski i Nikoljdan.
Budući da g. Goran nije naveo svoju porodičnu slavu, vrlo teško može da se kaže bilo šta određenije o najstarijoj prošlosti ove porodice.
 

Možemo da pokušamo sa mestom Suha koja se navodi kao moguća postojbina porodice. Suha u Hercegovini je mesto kod Foče, na reci Sutjesci, ali, pored nje, postoje još istoimena naselja kod Zavidovića i Bratunca, odnosno Srebrenice, oba u Bosni.

B E S P L A T N O

Istražite svoje poreklo

 

Poštovani posetioci sajta,

 

Ako želite da saznate odakle i otkad potiču koreni vaše porodice i kako je nastalo vaše prezime, “Vesti“ će vam to omogućiti - dovoljno je samo da pišete na našu e-mail adresu - redakcija@vesti-online.com

 

Osim osnovnih podataka o sebi - ime, prezime i adresa, potrebno je da navedete što više vama poznatih činjenica o svojoj porodici i zavičaju: OBAVEZNO odakle potiču vaši preci i koja vam je krsna slava, a zatim, ako je moguće, i u kojim krajevima su živeli i žive delovi vaše šire familije, da li su menjali prezime i kada. Možete tražiti podatke samo o jednom prezimenu - vašem sadašnjem ili, za žene, devojačkom.

 

Obilje podataka vam garantuje i sadržajnu priču o vašim korenima. Odgovore će vam davati naši saradnici mr Radomir D. Rakić i Vera Stanisavljević-Rakić, stručnjaci za etnologiju i etimologiju.

 

Molimo Vas da imate strpljenja, jer našim saradnicima treba vremena da istraže vaše poreklo. Podaci do kojih oni dođu biće odmah postavljeni na odgovarajuće stranice na portalu.

U Hercegovini se Vujičići spominju u mestu Rast, zaseoci Babja Glava i Zalužje, u Nevesinjskom polju. Za njih je zabeleženo da su došli s Graovca na Ljubovića čitluk sredinom 19. veka. Slave Petkovicu. Ako prihvatimo da su i Vujičići našeg čitaoca od ove grane, onda bismo njihovo poreklo mogli da potražimo u Bjelopavlićima.
 

Prema jednom zapisu iz manastira Ostroga u 18. veku, između Dubravčića i Pavkovića postoji mesto Sušica iz kojeg je poteklo više bratstava u Hercegovini, među kojima su i Vujičići na Grahovu. Vujičići su nastali po imenu jednog od braće, Vujići, koji su se odavde podigli zbog krvne osvete. Svi slave Sv. Petku, a preslavljaju Nikolice, 22. maja, dok su neki za glavnu slavu uzeli Nikoljdan, 19. decembra.
 

Moguće je da su kasnije promenili slavu zbog nekog incidenta sa Turcima, pa su opet morali da se kriju i iseljavaju. U svakom slučaju predlažemo g. Vujičiću da nam dostavi podatak o svojoj slavi kako bi dobio što precizniji odgovor jer postoje i druge mogućnosti istraživanja porekla.

2019 © - Vesti online